OZNÁMENÍ k návrhu rozpočtu na rok 2021 a ke střednědobému výhledu rozpočtu 2022 – 2024

Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024 budou projednány na zasedání zastupitelstva města dne 14.12.2020.Tyto dokumenty jsou v plném rozsahu pro občany k nahlédnutí v úřední hodiny v termínu od 30.11.2020 do 11.12.2020 na Finančním odboru MěÚ Tišnov, na úřední desce a webu města. (úřad-dokumenty-rozpočet a hospodaření)

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2021 a střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2024 mohou občané vyjadřovat písemně na adresu Městského úřadu Tišnov, nám. Míru 111, prostřednictvím elektronické pošty na adresu petra.juzova@tisnov.cz ve stanovené lhůtě do 11.12.2020 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města, kde bude návrh rozpočtu schvalován.

Datum vytvoření: 27.11.2020 / Datum změny: 27.11.2020