OZNÁMENÍ k návrhu rozpočtu na rok 2022

Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2022 bude  projednán na zasedání zastupitelstva města v pondělí 13.12.2021. Tento dokument je v plném rozsahu pro občany k nahlédnutí v úřední dny v termínu od 29.11.2021 do 10.12.2021 na Finančním odboru MěÚ Tišnov,  na úřední desce  a webu města. (úřad>dokumenty>rozpočet a hospodaření)

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2022 mohou občané vyjadřovat písemně na adresu Městského úřadu Tišnov, nám. Míru 111, prostřednictvím elektronické pošty na adresu petra.juzova@tisnov.cz ve stanovené lhůtě do 10.12. 2021 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města, kde bude návrh rozpočtu schvalován.

Datum vytvoření: 30.11.2021 / Datum změny: 30.11.2021