Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - "Silo na cukr" na pozemku parc.č. 703/1 v k.ú. Železné

Datum vyvěšení: 
2.12.2019
Datum sejmutí: 
18.12.2019

MěÚ Tišnov - OSŘ