Oznámení o výkonu topografických prací

Na základě informací poskytnutých Zeměměřičským úřadem dne 4.9.2015 sdělujeme, že v rámci plnění úkolů tohoto úřadu budou až do konce října 2015 provádět jeho pracovníci místní topografické šetření ve správním obvodu města Tišnova. Cílem šetření je prověřovat osobně nebo dotazem informace vedené v Základní bázi geografických dat České republiky (ZABAGED). Oprávnění ke vstupu do prostorů a k provádění topografických prací prokážou zaměstnanci Zeměměřičského úřadu služebním průkazem.  

Datum vytvoření: 9.9.2015 / Datum změny: 9.9.2015