Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů

Co k tomu potřebujete: 

Platný doklad totožnosti. Vznik konkrétní změny se prokazuje příslušným dokladem např. dokladem prokazujícím právní vztah k prostorám, v nichž má podnikatel umístěno sídlo, liší-li se od bydliště, diplomem při zápisu akademického titulu do živnostenského rejstříku.

Kde to vyřídíte: 

Oznámení lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM).