Park pod kostelem

Tišnov - Park pod kostelem

Projekt byl zahájen v r. 2017 úpravou velké zahrady a vybudováním objektu technického zázemí. Etapa II. se odehrává ve Farské zahradě. V rámci realizace dojde k odstranění, ošetření a výsadbě dřevin a založení trávníku v městském parku, včetně tříleté následné péče. Park bude z vlastních zdrojů města dovybaven bylinkovými a trvalkovými záhony, lavičkami, dětským hřištěm, pítky, altánem a amfiteátrem.

Celkové náklady činí 16 mil. Kč.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.