Parkovací průkaz pro osoby těžce zdravotně postižené

Co k tomu potřebujete: 

Platný občanský průkaz, stávající doklad o přiznání mimořádných  výhod, tj. průkaz mimořádných  výhod II. stupně (ZTP) nebo III. stupně (ZTP/P) nebo rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod, původní „Zvláštní označení motorového vozidla Ol“, fotografii odpovídající současné podobě o velikosti 35 mm x 45 mm.

Kde to vyřídíte: 

Bc. Hrdličková Michaela, DiS., sociální pracovnice, MěÚ Tišnov, nám. Míru 346, odbor sociálních věcí, 1.patro - vpravo, kancelář č. 214, telefon: 549 439 763, e-mail: michaela.hrdlickova@tisnov.cz

Milada Pelíšková, DiS., sociální pracovnice, MěÚ Tišnov, nám. Míru 346, odbor sociálních věcí, 1.patro - vpravo, kancelář č. 214, telefon: 549 439 764, e-mail: milada.peliskova@tisnov.cz  

Úřední dny a hodiny:

Pondělí, středa   7.00 – 17.00

Pátek                  7.00 – 12.00