Pietní akt 28.října a udílení Cen města a Čestného občanství - fotogalerie

U příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu se v pondělí 28. října uskutečnil pietní akt k uctění obětí obou světových válek (fotogalerie) a poté na tišnovské radnici předal starosta města Jiří Dospíšil několik ocenění.

Cenu města převzali:

Ing. Petr Fruhwirt - za rozvoj města v letech 1994-2002, kdy vykonával funkci starosty a za jehož působení mj. započal růst města v lokalitě Hony za Kukýrnou, dostavěl se Dům s pečovatelskou službou či znovuobnovil tzv. tišnovský okres. V letošním roce oslavil jubilejní 85. narozeniny.

Emílie Vallová - za mnohaleté příkladné a obětavé působení v oblasti fyzioterapie, za bezbřehou empatii a pomoc dětem, za vstřícný přístup k pacientům a za šíření dobrého jména města Tišnova. 

akademický malíř Norbert Pokorný „in memoriam“ - ke 150. výročí narození, největšímu malíři města Tišnova za vynikající dlouholetou propagaci města Tišnova a za mimořádný kulturní přínos, především v oblasti výtvarné (portrétní a sakrální malba, krajinářství a restaurování  obrazů) a v oblasti fotografie regionu

Čestné občanství bylo uděleno :

Boženě Komárková „in memoriam“ -  za celoživotní úsilí o zachování lidských práv a demokracie, tedy přesně těch hodnot, na kterých stojí naše polistopadová společnost. Bojovala proti dvěma totalitním režimům - proti nacismu v odbojové skupině Obrana národa a proti komunismu svojí aktivní činností v Chartě 77.

 

Více informací se dozvíte z reportáže TTV nebo fotogalerie.

Datum vytvoření: 1.11.2019 / Datum změny: 1.11.2019