PODĚKOVÁNÍ

Rodina Hulákova děkuje všem lidem i městu Tišnovu za projevenou účast při nedělní bohoslužbě a za podporu v této pro ni těžké chvíli.

Datum vytvoření: 19.10.2021 / Datum změny: 19.10.2021