PODĚKOVÁNÍ dobrovolníkům a výzva ŠIJTE PROSÍM DÁL!

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do šití roušek pro zařízení sociálních služeb, ostatní provozovny a jiné spoluobčany. Jedná se o jednotlivce, organizované skupiny i firmy. Právě tito dobrovolníci se výrazně podíleli a podílejí na tom, že dopady nedostatku ochranných pomůcek se v prvních dnech nouzového stavu podařilo zmírnit, rozšířit na potřebná místa dostatek roušek, a tím přispět k tolik potřebnému zvýšení hygieny. Na místě je velké poděkování všem, kteří věnovali svůj čas a materiál výrobě roušek a věnovali je městu Tišnovu, které mohlo získaný materiál darovat na potřebná místa.

DĚKUJEME A ŠIJTE PROSÍM DÁL!

Odbor sociálních věcí Městského úřadu Tišnov nadále přijímá od individuálních dárců celobavlněné pratelné roušky. Kontaktní osobou je Mgr. Michal Kudláček, na kterého se můžete obracet nejlépe e.mailem >> michal.kudlacek@tisnov.cz >> s uvedením Vašeho telefonního čísla, na kterém budete kontaktováni a bude domluveno místo a čas předání. Z časových a organizačních důvodů se ukazuje jako praktické, aby se jednalo min. o množství 20 roušek. Nadále se na Odbor sociálních věcí - zejména Linkou pomoci tišnovským seniorům - obracejí lidé, kteří nemají žádné roušky či vypotřebovali svoje jednorázové roušky, které doposud používali. 

>> Je současně zapotřebí si uvědomit, že v případě pravidelného užívání roušek je nutné tyto každodenně prát, vyvářet a žehlit, čímž materiál podléhá opotřebení. Proto je výroba roušek nadále nutná a potřebná.

Současně informujeme, že pokud některá domácnost či provozovna na území města Tišnova mít nedostatek roušek, může kontaktovat - opět nejlépe emailem - Odbor sociálních věcí Městského úřadu Tišnov (roušky budou poskytnuty v max. množství dvě roušky na osobu a pouze pro individuální potřebu a nikoliv pro potřeby dalšího šíření).

Společně to zvládneme!
 

Datum vytvoření: 29.3.2020 / Datum změny: 29.3.2020