Podněty a připomínky ke studii Rekonstrukce ulic HVH do 15. srpna

Upozorňujeme občany, že podněty a připomínky ke studii plánované rekonstrukce ulic Havlíčkova, Vrchlického a Husova (HVH) je možné posílat do 15. srpna 2020, a to na otazky@tisnov.cz.

Cílem plánované rekonstrukce ulic Havlíčkova, Vrchlického a Husova je vybudování nových chodníků, parkovacích stání a zřízení koridoru po cyklisty. Nedílnou součástí je úprava zeleně, výsadba nových stromů, založení trávníků, vegetační dlažby a zřízení vsakovacího trativodu. Dále bude vybudováno nové veřejné osvětlení, dopravní značení. V současné době se projekt nachází ve fázi studie. Dne 21.7.2020 od 18:00 hodin proběhla online prezentace na adrese zive.tisnov.cz (YouTube kanál). Veřejnosti byl představen tento investiční záměr zástupcem vedení města  i samotným projektantem. Pokud jste nemohli sledovat přenos on-line, můžete si prezentaci pustit ze záznamu ZDE.

Studie bude dokončena během roku 2020 a bude sloužit jako zadání pro projekt pro povolení stavby (plán r. 2021). Následovat bude realizační projekt a výběr zhotovitele stavby  (plán r. 2022) a samotná realizace (plán r. 2023).

Datum vytvoření: 4.8.2020 / Datum změny: 4.8.2020