POMOC SENIORŮM >> Co dělat, abychom vše společně zvládli

 


Aktualizace 1.4.2020

Česká pošta oznamuje >> Možnosti výplaty důchodů

Nejbližším výplatním dnem pro důchody je čtvrtek 2. dubna 2020. Česká pošta vyhodnotila dosavadní způsob výplaty důchodů, kdy všechny platby doručovala na konkrétní adresy. Úspěšnost doručování byla 80 %, lokálně ve velkých městech pouze 35 %. Z terénního dotazování mezi důchodci a z reakcí této klientely na pobočkách vyplynulo, že velká část těch, kteří si standardně nechávají posílat důchod na poštu, kde si ho také vyberou, nemají o doručování na adresu zájem a stále preferují návštěvu pobočky. S ohledem na tyto odlišnosti a klientské návyky různých skupin seniorů bude od 2. dubna 2020 Česká pošta bude vyplácet důchody standardním způsobem, jaký si důchodce zvolil a na který je zvyklý. Tedy buď doručením na adresu, nebo uložením na pobočce.

>> Nicméně v rámci zajištění maximální ochrany zdraví seniorů Česká pošta opětovně upozorňuje na možnost, že pokud je důchod vyplácen na poště, může si důchodce zavolat na svoji pobočku, kde si domluví změnu formy výplaty důchodu. Pokud oznámí tuto změnu nejpozději den před výplatním dnem, důchod mu bude ve výplatní den řádně doručen na domluvenou adresu. Dohoda na konkrétním termínu doručení může být i kdykoliv po příslušném výplatním dnu.

Změnu formy výplaty pak může důchodce oznámit i prostřednictvím formuláře s plnou mocíPokud tedy důchodce nepotřebuje, nemusí pobočku České pošty vůbec navštěvovat. V opačném případě je doporučeno seniorům navštívit pobočky České pošty v ranním čase. Hodiny vyhrazené pouze pro důchodce jsou na každé poště od otevření do deváté hodiny dopoledne. V tuto dobu nemají na pobočku přístup lidé mladší 65 let.

Česká pošta akceptuje pro výplatu důchodu i plnou moc vyplněnou na příslušném formuláři. Tu je potřeba přinést na pobočku vyplněnou a podepsanou.

 


Aktualizace 27.3.2020

Poselství naděje v Tišnovské televizi

V pondělí 30. března 2020 zveřejní Tišnovská televize na svých webových stránkách prostřednictvím kanálu YouTube záznam poselství duchovních čtyř křesťanských církví z Tišnova. Tento záznam následně zařadíme i do vysílání Tišnovské televize na kabelové televizi od čtvrtka 2. dubna 2020.

Slova povzbuzení, poděkování i útěchy dnes nepatří jen křesťanům, ale všem lidem bez rozdílu rasy či vyznání. Duchovní čtyř křesťanských církví, které působí v Tišnově natočili s Tišnovskou televizí poselství naděje pro všechny občany našeho města, a nejen pro ně. V době, kdy není možné pořádat veřejné bohoslužby, začali naši duchovní přenášet bohoslužby alespoň prostřednictvím internetu. Jsme vděční za to, že alespoň formou TV záznamu můžeme lidem připomenout hodnoty, které nás všechny přesahují a ke kterým se nyní, možná více než kdy jindy, všichni obracíme, a to ať vědomě či v hloubi naší duše. Římskokatolický farář Josef Rybecký, evangelický farář Marin Horák, farář Církve československé husitský Petr Šandera a kazatel Církve adventistů s. d. Vladimír Kaleta opět spojili své síly, podobně jako při ekumenické bohoslužbě v době výročí sametové revoluce a natočili poselství naděje v kostele sv. Václava v Tišnově. Byť se jedná o záznam, věříme, že nám všem může pomoci se na chvíli ztišit, zamyslet a ve svém nitru se připojit ke stovkám, tisícům i milionům lidí a vzájemně se podepřít.

Spojme se, společně to zvládneme!


Aktualizace 23.3.2020

POZOR - OPĚT ZMĚNA NÁKUPNÍHO ČASU PRO SENIORY NAD 65 LET 

Lidé starší 65 let budou mít nově od středy 25. března pro nákupy ve větších obchodech s potravinami (nad 500 metrů čtverečních) vyhrazený čas od 8 do 10 h. Menších obchodů se toto nařízení netýká a žádná vyhrazená doba není. 

V Tišnově se tedy nová nákupní doba (8-10 h) pro seniory nad 65 let  týká těchto obchodů: PENNY, ALBERT, TESCO


Aktualizace 23.3.2020

ČT3 pro SENIORY – nový program České televize začal vysílat dnes od 9 hodin

Zaměřuje se na seniory, kterým nabídne archivní pořady i praktické informace o tom, co dělat v této mimořádné době.

>> Jak naladit novou televizi ČT3? Od začátku bude v DVB-T2, O2TV, Skylinku, UPC a dalších službách

>> Program ČT3


Aktualizace 19.3.2020

POZOR >>> Večerní AKTUALIZACE mimořádného opatření po dnešním jednání Vlády ČR >> ZMĚNA NÁKUPNÍHO ČASU VYHRAZENÉHO PRO SENIORY >> V prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží smějí být od pátku mezi 7:00 a 9:00 h pouze zákazníci starší 65 let a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a jejich doprovod.

Neznamená to tedy, že senioři nad 65 let nemohou jít nakupovat v jinou denní dobu. Pokud ale chtějí významně snížit riziko možné nákazy, jsou POUZE PRO NĚ určeny právě tyto 2 hodiny od 7 do 9 hodin. 

Současně upozorňujeme, že platí >> ZÁKAZ VYCHÁZENÍ BEZ ROUŠKY nebo jiné pokrývky nosu a úst v celé České republice >> toto nařízení samozřejmě platí i při nákupech!


Aktualizace 19.3.2020

Video spot Ministerstva zdravotnictví ČR >> Chraňme sebe i své okolí - BUĎME ZODPOVĚDNÍ


Aktualizace 19.3.2020

Zdůrazňujeme a opakujeme plošné doporučení občanům starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné péče. V případě jiných potřeb (např. nákup, vyzvednutí léků, pomoc psychologa, apod.) využijte Linky pomoci pro tišnovské seniory: 734 175 031, 734 175 032 (prac. dny od 8 do 14 hod) nebo Městské policie Tišnov, tel. č. 603 577 252.


Aktualizace 19.3.2020

Česká pošta vyzývá všechny své klienty, aby zvážili jakoukoliv návštěvu pobočky. Pokud si bezodkladně musí vyřídit své poštovní záležitosti, žádáme je, aby používali ochranné prostředky, ideálně roušku. Na všech pobočkách lze platit bezhotovostně, což v současné situaci snižuje případný přenos viru. Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace jsme rozhodli, že v případě uzavřených lokalit budeme jednat s jednotlivými krajskými hygienickými stanicemi o možnosti doručovat zásilky v dané lokalitě. V případech uzavřených lokalit budou zásilky uloženy bez pokusu o doručení s tím, že jim bude prodloužena ukládací doba.

Česká pošta udělá vše pro to, aby byly důchody ve všech případech doručovány. 

V lokalitách uzavřených krajskými hygienickými stanicemi bude možnost doručování důchodů komunikována s touto organizací. Doručování pak proběhne buď za asistence bezpečnostních složek státu nebo s ochrannými prostředky. Také v ostatních lokalitách bude postup při doručování důchodů upraven tak, aby nedošlo k přímému kontaktu mezi pošťáky a klienty. Peníze budou příjemci předávány v obálce pokládané na zem.

U zapsaných zásilek se listovní zásilky vždy uloží na ukládací poštu bez pokusu o doručení. U těchto ukládaných zásilek bude prodloužena úložní doba na 30 dnů. Balíky se v uzavřených lokalitách uloží bez pokusu o doručení a bude u nich prodloužena úložní doba na 15, resp. 30 dnů (podle druhu zásilky). V ostatních případech u neuzavřených lokalit budou balíky doručovány bez přímého kontaktu s adresátem. Adresát bude vyzván, ať položí osobní doklad na zem nebo jiné vhodné místo a ustoupí. Doručovatel si doklad převezme, ověří totožnost, zapíše. Stejným způsobem mu bude i předána zásilka. Po dokončení doručení ošetří doručovatel své ruce dezinfekčním sprejem.
 


Aktualizováno 19.3.2020

Kanál pro seniory začne vysílat v pondělí 23. března >> ČT3 zacílí na nejohroženější skupinu.

 

TIP >> Sledujte dnes mimořádné vysílání ZEMĚ V NOUZI k aktuální situaci šíření koronaviru >> ve 20:10 h na ČT a ČT24


Aktualizace 18.3.2020

ZÁKAZ VYCHÁZENÍ BEZ ROUŠKY 

Vláda ČR dnes schválila 

>> ZÁKAZ VYCHÁZENÍ BEZ ROUŠKY nebo jiné pokrývky nosu a úst v celé České republice, který má platit od dnešní půlnoci, tedy od 19.3.2020.

 


Vážení občané, zapojme se a pomáhejme našim starším sousedům a seniorům,

abychom společnými silami lépe zvládli aktuální nejistou a pro mnohé naše spoluobčany složitě zvládnutelnou situaci v boji se šířící se nákazou koronavirem. Zaregistrujte se prosím také jako dobrovolníci. 

Kdykoli se upřímně snažíme pomoci někomu jinému, pomáháme i sami sobě.

BUĎTE VNÍMAVÍ a OHLEDUPLNÍ >> Je důležité, aby se každý z nás choval co nejzodpovědněji a co nejohleduplněji. Především musíme chránit naše seniory, a to jak před virem, tak před strachem. Bude to běh na dlouhou trať, možná na několik týdnů, možná i měsíců. Vydržme to.

OMEZTE ZBYTEČNÉ NÁVŠTĚVY >> Nevystavujte starší a nemocné lidi zbytečnému riziku. Aktuálně jsou zakázány návštěvy v domovech seniorů a ve zdravotnických zařízeních, v bytech domu s pečovatelskou službou je zapotřebí omezit návštěvy na nezbytné minimum (viz. následující bod).

POMÁHEJTE S NÁKUPY >> Každý z nás může pomoci svému rodinnému příslušníkovi a sousedovi s nákupem či dalšími potřebami, aby senior nemusel být vystaven setkání s desítkami dalších lidí v obchodech a na dalších veřejných místech. Zajímejte se, zda soused něco nepotřebuje – zeptání nic nestojí. Taktéž pomoc rodinným příslušníkům v bytech domu s pečovatelskou službou je nadále potřebná a možná (viz. předcházející bod).

STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM >> Každý z nás se může stát dobrovolníkem, někomu nakoupit nebo objednat nákup na e-shopu, pomoct seniorům s eReceptem, předávat informace nebo koordinovat ostatní dobrovolníky. Dobrovolnickou pomoc města Tišnova koordinuje Odbor sociálních věcí MěÚ Tišnov, Mgr. Michal Kudláček, 549 439 721. Registrovat jako dobrovolník se můžete tímto on-line formulářemPřihlášením přes tento formulář se stáváte dobrovolníkem města Tišnova, což v aktuální situaci znamená, že Vás v případě nastalé potřeby na Vašem telefonním čísle bude kontaktovat sociální pracovník města Tišnova a bude se s Vámi domlouvat na poskytnutí konkrétní pomoci konkrétnímu seniorovi.

 

Vážení senioři, potřebujete pomoci a nemáte se na koho obrátit?

Od úterý 17. března začínají fungovat Linky pomoci pro tišnovské seniory: 734 175 031, 734 175 032 (prac. dny od 8 do 14 hod)

 

OBRAŤTE SE PRO POMOC >> Starší lidé patří mezi nejvíce ohrožené skupiny vzhledem k důsledkům možné nákazy. Senioři by nyní měli zůstat doma a vycházet zcela výjimečně. Senioři by také měli kontaktovat své známé ohledně pomoci s nákupem. Pro ty seniory, kteří se nemají na koho obrátit s žádostí o pomoc, zřídilo město Tišnov Linky pomoci pro tišnovské seniory: 734 175 031, 734 175 032 (prac. dny od 8 do 14 hod), příp. e-mailem seniori@tisnov.cz. Volat můžete především pokud Vám nemá kdo nakoupit potraviny či vyzvednout léky.

NECHTE SI POSLAT RECEPT >> eRecepty mohou lékaři posílat e-mailem nebo na telefon, není třeba zbytečně chodit do ordinací. Pokud máte s eReceptem potíže, kontaktujte Linky pomoci pro tišnovské seniory: 734 175 031, 734 175 032 (prac. dny od 8 do 14 hod) , příp. e-mailem seniori@tisnov.cz.

NECHTE SI POSLAT JÍDLO >> Nadále rozváží seniorům obědy pečovatelská služba Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, a to nově v jednorázových obalech. Změna je pouze v tom, že nyní z hygienických důvodů nejsou používány jídlonosiče, ale právě jednorázové obaly, ve kterých dostane klient polévku i hlavní jídlo. V současné době není zapotřebí čerpat další úkony pečovatelské služby, zájemci mohou využívat pouze rozvozu obědů.

Pokud máte zájem o zajištění obědů přes Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace můžete volat na tel. č. 549 410 312 nebo na e-mail: pece@css-tisnov.cz.

A POKUD OPRAVDU MUSÍTE, VYCHÁZEJTE VE VHODNÝ ČAS 

Pokud jste senioři nad 65 let, a i přes doporučení zůstat doma si chcete jít sami nakoupit, zvolte dobu mezi 10. a 12. hodinou dopoledne, kdy jsou z důvodu vládního nařízení obchody prázdnější a určené pouze pro seniory.

Upozorňujeme také na ZÁKAZ VYCHÁZENÍ BEZ POKRÝVEK ÚST A NOSU a doporučení seniorům nad 70 let nevycházet vůbec.

 

CO KDYŽ CHYBÍ ROUŠKY? >> Pokud nemůžete sehnat standardní roušku, zkuste si vyrobit provizorní roušku z bavlněné tkaniny nebo šátku.

 

V případě nouze lze pro pomoc volat také Městskou policii Tišnov, tel. č. 603 577 252.

Děkujeme za spolupráci a zodpovědný přístup.

Hlavně myslete pozitivně – SPOLEČNĚ VŠECHNO ZVLÁDNEME!

 

Budeme rádi, když tento text nasdílíte svým sousedům na sociálních sítích, pošlete jej sousedům e-mailem, vytisknete a dáte na domovní nástěnku nebo předáte vytištěný do schránek těm seniorům ve vašem domě, kteří nemají e-mail.

Datum vytvoření: 12.3.2020 / Datum změny: 1.4.2020