Poplatek z ubytovací kapacity

Co k tomu potřebujete: 

Při jednání na odboru finančním se poplatník prokazuje platným občanským průkazem, případně pasem. Právnická osoba předkládá výpis z obchodního rejstříku.

Kde to vyřídíte: 

odbor finanční

budova radnice, 1. patro, dveře č. 321

Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin, pátek 8:00 – 12:00 hodin

Marvánková Helena, telefon +420 549 439 843,  e-mail: helena.marvankova@tisnov.cz

číslo účtu pro příjem místního poplatku: 19-1425641/0100 (nutné znát svůj variabilní symbol)