Poplatek ze psů

Co k tomu potřebujete: 

Poplatek je splatný k 30. 4. 2020. 

 

Sazebník poplatků ze psů:

 

A. Držitel psa s příjmem

  • v rodinném domě v místních částech >>> 250 Kč za každého psa
  • v rodinném domě  v Tišnově >>> 500 kč za každého psa
  • v bytovém domě >>> 1 000 Kč za každého psa

 

B. Držitel psa v důchodu

  • v rodinném domě v místních částech >>> 50 Kč za každého psa
  • v rodinném domě  v Tišnově >>> 100 kč za každého psa
  • v bytovém domě >>> 200 Kč za každého psa

 

Při jednání na odboru finančním se poplatník prokazuje platným občanským průkazem, případně pasem.

Nárok na úlevu či osvobození doloží poplatník:

  • průkazem ZTP/P
  • potvrzením mysliveckého sdružení o "lovecké upotřebitelnosti" psa
  • potvrzením kynologické záchranné jednotky ČR o práci v pohotovostní jednotce v záchranném týmu
  • dokladem správy sociálního zabezpečení o důchodu a čestným prohlášením, že důchod je jediný zdroj příjmu (pokud poplatník nepracuje, nepodniká, nepobírá žádné příspěvky, atp.)

 

Kde to vyřídíte: 

Odbor finanční

budova radnice, 1. patro, dveře č. 321

Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin, pátek 8:00 – 12:00 hodin

Marvánková Helena, kancelář 321, telefon +420 549 439 843, e-mail: helena.marvankova@tisnov.cz

číslo účtu pro příjem místního poplatku: 19-1425641/0100 (nutné znát svůj variabilní symbol)