Poplatky za komunální odpad a psy v roce 2021

Sazby místních poplatků za komunální odpad a za psa zůstávají pro rok 2021 stejné jako v předchozím roce.Pro poplatníky z Tišnova je sazba poplatku za komunální odpad ve výši 660 Kč, pro poplatníky místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov po úlevě ve výši 560 Kč.

Místní poplatky preferujeme hradit bankovním převodem na č.ú 19-1425641/0100. Pro úhradu je nutné znát svůj variabilní symbol, který zůstává po celou dobu poplatkové povinnosti neměnný, pokud ho neznáte, kontaktujte tyto pracovníky: A. Lásková (tel. 549439838, alena.laskova@tisnov.cz), H. Marvánková (tel. 549 439 843, helena.marvankova@tisnov.cz), I. Maloňová (tel. 549439844, iva.malonova@tisnov.cz). Hotovostní platba je možná v aktuální úřední hodiny zveřejněné na stránkách města.

Datum vytvoření: 13.1.2021 / Datum změny: 13.1.2021