Poplatky za odpad a ze psů je nutné uhradit do 30.dubna

Finanční odbor města Tišnova upozorňuje, že je nejvyšší čas uhradit místní poplatky ze psů a za komunální odpad za rok 2019. Pokud jste tak dosud neučinili, poplatky jsou splatné k 30. 4. 2019.

V roce 2019 zůstává sazba poplatku za komunální odpad ve výši 500 Kč, pro poplatníky místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov po úlevě ve výši 400 Kč. Variabilní symbol u místního poplatku za komunální odpad je stejný jako v minulých letech.

Více informací k platbě obou poplatků získáte ZDE a také na tel. 549 439 838 nebo e-mailu: alena.laskova@tisnov.cz.

Datum vytvoření: 22.4.2019 / Datum změny: 25.4.2019