Porota hodnotila soutěžní návrhy revitalizace náměstí Míru

V minulém roce město dokončilo přípravy architektonicko-urbanistické soutěže na Revitalizaci náměstí Míru. Oslovilo PhDr.Markétu Pražanovou, která má s organizací soutěží velké zkušenosti, aby se ujala koordinace připravované akce v roli sekretáře soutěže. Po zdárném dokončení veškerých příprav byla v září 2019 vyhlášena architektonicko-urbanistická soutěž. Termín pro odevzdání návrhů skončil v lednu a vše vyvrcholilo zasedáním hodnotící poroty - to se uskutečnilo 16. ledna 2020 ve velké zasedací místnosti tišnovské radnice. Předmětem jednání bylo posouzení 15 soutěžních návrhů, jejich písemného ohodnocení a nakonec rozhodnutí o udělení cen a odměn. Řádní závislí členové poroty byli zastoupeni starostou města Jiřím Dospíšilem a 1. místostarostou Karlem Součkem. Za nezávislé členy poroty byli zvoleni prof. Ing. arch. Pelčák, jako předseda poroty, dále Ing. arch. Pavel Jura a Ing. arch. Petr Todorov.

S výsledky soutěže se budou moci občané seznámit od konce února.

Datum vytvoření: 17.1.2020 / Datum změny: 17.1.2020