Poslední svoz bioodpadu v letošním roce

V pátek 11. prosince 2015 proběhne poslední svoz nádob na bioodpad.

Využijte proto této možnosti, neboť v zimním období je četnost svozu těchto nádob pouze v termínech: 22.1., 19.2. a 18.3. 2016. Občané, kteří již do nádob kromě bioodpadu třídí běžně a správně také bioodpad z domácností, dobře vědí, že tímto bioodpadem lze snadno naplnit nádobu i v zimě. Tím, že bioodpad oddělujeme od směsného domovního odpadu plníme nejenom zákonnou povinnost, ale napomáháme také ke snižování nákladů na odpadové hospodářství města. Nejenom v zimním období tak můžete do nádob na bioodpady třídit zbytky zeleniny a ovoce, zvadlé květiny či rostliny z květináčů, skořápky z vajíček, zbytky pečiva a obilnin, papírové ubrousky a utěrky, kávový a čajový odpad včetně sáčků.

Vše naleznete vypsané na nálepce umístěné na vaší hnědé nádobě na bioodpad.

Datum vytvoření: 10.12.2015 / Datum změny: 10.12.2015