POSTOJ zřizovatele tišnovských ZŠ a MŠ k návratu dětí do škol od 12. 4.

K otázkám,které iniciativa Chcípl PES pokládá prostřednictvím rodičů školáků zřizovatelům škol a kterých se též dotýká právní analýza Jany Zwyrtek Hamplové,předkládáme stručné odpovědi.

Na páteční (9.4.2021) schůzce s řediteli tišnovských základních a mateřských škol jsme konstatovali, že považujeme návrat dětí do škol 12.dubna za správný krok. Považujeme, i přes výhrady k podmínkám návratu, tuto skutečnost za důležitější a správnější, než omezení dané testováním či nošením respirátoru.

 

K otázkám,které iniciativa Chcípl PES pokládá prostřednictvím rodičů školáků zřizovatelům škol, předkládáme stručné odpovědi:

               • Budete vyžadovat testování dětí jako podmínku pro prezenční výuku?    ANO 

                • Budete vyžadovat u dětí nošení respirátorů během pobytu ve školním zařízení?     ANO 

                • V případě odmítnutí rodičů s výše uvedenými podmínkami, zajistíte distanční výuku?   NE, ale škola může zajistit přiměřenou formu studijní opory

Provoz našich školek a škol tak bude probíhat v souladu s aktuální legislativou, předpisy a doporučení vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem školství ČR. 

Můžeme se bavit o tom, jestli má testování v této podobě a zvolenými testy (vzhledem k jejich uváděné spolehlivosti) smysl, ale to mohou (a musí) rozhodnout jen a pouze odborníci na dané téma. Stejně tak debatu o tom, jestli je současné řešení nezákonné nebo dokonce neústavní, může rozhodnout jenom soud. Ne učitelé, ani zřizovatel školy nebo rodiče dětí.     

Všichni se ale shodujeme na společném hlavním cíli >> zabránit rozšíření nákazy ve školním kolektivu a zajistit postupný plnohodnotný návrat dětí k výuce (a nejen k výuce, ale i k dalším aktivitám). 

Martin Sebera / místostarosta pro školství

Datum vytvoření: 13.4.2021 / Datum změny: 20.4.2021