Povodňová komise

na základě § 79 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Předseda Bc. Jiří Dospíšil starosta
jiri.dospisil@tisnov.cz; 608271172
Tajemnice Ing. Jiřina Čechovičová zaměstnanec MěÚ Tišnov,
jirina.cechovicova@tisnov.cz; 777707144
Členové Mgr. Iva Dvořáčková tajemnice MěÚ Tišnov, 
iva.dvorackova@tisnov.cz; 737922675
  Jaroslav Musil

obyvatel zařazený v orgánech obce
velitel jednotky SDH
jarmus@seznam.cz; 604711160

Ing. Ladislav Suchomel zaměstnanec MěÚ Tišnov
referent odboru správy majetku a investic
ladislav.suchomel@tisnov.cz; 739247762
Ing. Vítězslav Marvan zaměstnanec MěÚ Tišnov, 
vedoucí odboru životního prostředí
vitezslav.marvan@tisnov.cz; 608270390
npor. Karel Hambálek, Dis velitel PS Tišnov, HZS
karel.hambalek@firebrno.cz; 603305710
Radim Král

zaměstnanec MěÚ Tišnov

referent OSMKS

radim.kral@tisnov.cz; 731626988

Bc. et Bc. Yara Sukeníková

zaměstnanec MěÚ Tišnov

vedoucí OSMKS

yara.sukenikova@tisnov.cz; 608272787

Jiří Dvořák

zaměstnanec MěÚ Tišnov

referent Kancelář starosty

jiri.dvorak@tisnov.cz; 603269941

Ing. Karel Straka úsekový technik 
provoz Bystřice n. Perneštejnem
straka@pmo.cz; 606044898
Vladimír Vařílek zaměstnanec MěÚ Tišnov, 
referent odboru dopravy
vladimir.varilek@tisnov.cz; 605988379
Luboš Dvořáček zaměstnanec MěÚ Tišnov, 
referent odboru dopravy
lubos.dvoracek@tisnov.cz; 549439752
Ladislav Pulkrábek zaměstnanec MěÚ Tišnov
referent odboru dopravy a živnostenský úřad
ladislav.pulkrabek@tisnov.cz; 604229041
Ing. Václav Šikula

místostarosta Tišnova

vaclav.sikula@tisnov.cz; 777707575

Bc. Kristýna Pekařová

zaměstnanec MěÚ Tišnov

referent Kancelář starosty - krizové řízení a kontrola

kristyna.pekarova@tisnov.cz; 734284949

Mgr. Antonín Klika

Policie ČR

antonin.klika@pcr.cz; 727934354

plk. Ing. Jaromír Novotný velitel ÚO Brno-venkov
jaromir.novotny@pcr.cz; 606647088

 

Datum vytvoření: 28.5.2014 / Datum změny: 8.6.2020