PP Malhostovická pecka

u obce Malhostovice

Přírodní památka Malhostovická pecka je tvořena nápadně vyvýšeným vápencovým bradlem, které vystupuje z ploché krajiny v okolí Malhostovic. Nedaleký Drásovský kopeček pak zaujme skalní bránou vzniklou zřícením stropu nevelké jeskyně. Na jaře se lokalita pokryje množstvím květů chráněného koniklece velkokvětého, jenž zde má příhodné prosluněné stanoviště. Oba skalní útvary byly kvůli svému významu zařazeny do celorepublikového výběru evropsky významných lokalit soustavy „Natura 2000“.

Pověst vypráví, že obří kamenný útvar ležící na Drásovském kopečku je ve skutečnosti zkamenělá svatba. Kdysi dávno prý svatebčané jeli do sousední vesnice na svatbu. Když zvony začaly zvonit poledne a zvát na polední modlitbu, svatebčané toho nedbali a pokračovali v cestě. Za trest zkameněli. Odtud tedy pochází název skalního útvaru Kamenná svatba.

Přístup k Malhostovické pecce je vhodný pro pěší a cyklisty. Vede sem zelená turistická značka z Čebína nebo ze Zlobice. S autem se k těmto útvarům nedostanete. Je vhodnější zaparkovat u nedalekého zařízení na zpracování vápence nebo přímo v Malhostovicích.

Otevřeno:

Lokalita je celoročně volně přístupná.

Další zajímavosti v okolí

rozhledna Čebínka

PP Zlobice s vyhlídkovou věží

Zahradní železnice Drásov

Datum vytvoření: 21.7.2015 / Datum změny: 21.7.2015