PRÁCE POKRAČUJÍ >> proměňujeme město

Příroda se sice pomalu ukládá ke spánku,ale práce se zastavit nemohou.Boží muka na Kukýrně je v novém hávu - tato drobná sakrální stavba si už zasloužila péči a její oprava stála 167 875,40 Kč.

Dlouho očekávaná zastávka na Trnci je už uvedena do užívání a dokonce se můžeme těšit, že její okolí na jaře rozkvete krokusy.

Žáci ze Základní školy Tišnov, nám. 28. října stále cvičí jen v jedné tělocvičně, ale mohou se těšit, že toto omezení bude odměněno novými krásnými a funkčními tělocvičnami, na kterých firma Profil Plus s.r.o. pilně pracuje.

Abychom neprodukovali stále více odpadů a mohli využít věci, které jsou funkční, jen je jejich původní majitel už nevyužije, v areálu KTS roste nové re-use centrum (na snímku), které by mohlo od jara začít sloužit svému účelu.

Více informací k jednotlivým akcím můžete najít na webu Proměny Tišnova (www.promenytisnova.cz)

Datum vytvoření: 25.11.2021 / Datum změny: 25.11.2021