Pracovní setkání starostek a starostů v působnosti ORP Tišnov

Město Tišnov, pod záštitou starosty města Jiřího Dospíšila, bylo ve středu 26.února 2020 pořadatelem pracovního setkání starostek a starostů v působnosti ORP Tišnov konaném v areálu Školicího střediska HZS JmK. Zájem o aktuální informace a dění dokládá i hojná účast - z 59 městysů a obcí přijelo celkem 53 zástupců, především starostek a starostů a přítomni byli rovněž radní města Tišnova.

Příjemná pracovní atmosféra byla zásluhou i velmi kvalitních lektorů. Za všechny lze vyzdvihnout externí lektorky PhDr. Alici Urbánkovou a Mgr. Blanku Hanzelovou, které hovořily na téma tvorby obecně závazných vyhlášek obcí, odměňování členů zastupitelstev obcí a problematiky střetu zájmu. Dalšími tématy byly spolufinancování sociálních služeb, krizové řízení, informace o školství, zdravotnictví nebo požární ochrany.

Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Tišnov

Datum vytvoření: 28.2.2020 / Datum změny: 3.3.2020