Pracovní setkání starostů v rámci ORP Tišnov

Město Tišnov bylo dne 8. dubna 2015 pořadatelem pracovního setkání a školení starostů v rámci ORP Tišnov. Akce se uskutečnila v areálu Školicího střediska HZS JmK v Tišnově. V první části proběhlo školení z oblasti získávání dotací, v další části se starostové seznámili s účelem a vybavením samotného školicího střediska a v neposlední řadě proběhlo i stručné představení jednotlivých odborů Městského úřadu Tišnov. Pracovního setkání se zúčastnilo více než 30 starostek a starostů z Tišnovska, dále vedoucí jednotlivých odborů Městského úřadu Tišnov, zástupci MAS Brána Vysočiny a zástupci vedení města. V podvečerních hodinách přijal pozvání starosty Tišnova i hejtman Jihomoravského kraje pan Michal Hašek. Akce byla organizována v tomto duchu jako první, podle ohlasu účastníků však nikoliv poslední. Vzhledem k tomu, že Město Tišnov hodlá se starosty okolních obcí aktivně komunikovat i do budoucna, navíc vzhledem k projevenému zájmu starostek a starostů okolních obcí, budeme podobná pracovní setkání znovu iniciovat.  

Související fotogalerie: 
Datum vytvoření: 10.4.2015 / Datum změny: 10.4.2015