Předání nového vozidla Městské policii Tišnov

Datum: 
5.10.2015
Počet fotografií: 11
Dne 5.října 2015 proběhlo předání nového služebního vozidla Městské policii Tišnov. Vozidlo převzal od zástupce dodavatele I. místostarosta města Ing. Václav Šikula, který je zároveň pověřen řízením městské policie. Předání se rovněž zúčastnili zástupci radnice a komise bezpečnosti a prevence kriminality. Městská policie, která dosud používala nepříliš vhodné a neoznačené vozidlo, tak získává další nástroj pro výkon služby. Služební automobil jim umožní jak lepší preventivní působení v rámci služebního obvodu, tak rychlejší dosažitelnost a větší akceschopnost v případě potřeby.
Autor: Roman Skřepek / Datum vytvoření: 5.10.2015 / Datum změny: 5.10.2015