Předcházení vzniku bioodpadu v Tišnově

Cílem projektu je rozvíjet ve městě Tišnově systém nakládání s bioodpady pořízením domácích kompostérů a jejich bezplatným zapůjčením občanům města Tišnova bydlícím v zástavbě rodinných domů. Realizací tohoto projektu dojde k regulaci množství produkce odpadu zpětným využitím bioodpadů. Předpokládaný nárůst množství bioodpadu zpracovaného v kompostérech bude
po realizaci projektu činit 300 t/rok.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.