Přerušení - obnovení provozování živnosti

Co k tomu potřebujete: 

Platný doklad totožnosti. Oznámení o přerušení provozování živnosti nebo oznámení o pokračování v provozování živnosti vyplní pracovnice registrace na místě elektronicky (podnikatel zkontroluje a podepíše).

Kde to vyřídíte: 

Oznámení lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM).