PŘESUN dětského hřiště z ulice Riegrova

Vzhledem k plánované rekonstrukci krajských silnic na ulicích Riegrova a Černohorská a budování kruhového objezdu bylo nutné začít s některými opatřeními. Mezi ně patří přesunutí dětského hřiště z ulice Riegrova.  Město Tišnov velmi vítá, že zástupci vedení TJ Sokol Tišnov přišli s návrhem na přemístění herních prvků z parčíku u Antlovy vily na bývalé sokolské volejbalové hřiště na rohu ulic Tyršova a Drbalova.

Tělovýchovné jednotě Sokol patří velký dík, že umožní na svém hřišti opět vytvořit bezpečné zázemí pro rodiny s dětmi.

Datum vytvoření: 19.4.2021 / Datum změny: 20.4.2021