Přídavek na dítě

Co k tomu potřebujete: 

Na úřadě předložte:

  • žádost o přídavek na dítě,
  • průkaz totožnosti,
  • u dětí do 15 let rodný list.
Kde to vyřídíte: 

Obraťte se na Úřad práce České republiky - krajskou pobočku, resp. kontaktní pracoviště dle místa vašeho trvalého pobytu.

Celý postup: