Přidělení registrační značky vozidla a vydání technického průkazu vozidla v případě jejich ztráty, poškození nebo odcizení

Co k tomu potřebujete: 

Na úřadě předložte:

• doklad totožnosti,

• poškozené, příp. zbylé tabulky registrační značky,

• osvědčení o registraci vozidla a technický průkaz, jsou-li k dispozici,

• příp. listinu osvědčující oprávnění jednat jménem jiné osoby.

Kde to vyřídíte: 

Osobně na kterémkoliv ORP, nebo na:

Městský úřad Tišnov

odbor dopravy a živnostenský úřad

nám. Míru 346, Tišnov

první patro budovy

 

 

Úřední hodiny >> naleznete ZDE

 

 

Jana Kloboučníková, tel. : 549 439 736, jana.kloboucnikova@tisnov.cz, kancelář č. 210

Silvie Sobotková, tel. 549 439 739, silvie.sobotkova@tisnov.cz,  kancelář č. 209

Ing. Daniel Richter, tel. 549 439 785, daniel.richter@tisnov.cz, kancelář č. 209

Vladimír Vařílek, tel. 549 439 735, vladimír.varilek@tisnov.cz, kancelář č. 210

 

Je možné se objednat přes rezervační systém.