Přijetí do domu s pečovatelskou službou

Co k tomu potřebujete: 

Konkrétní podmínky se řídí požadavky jednotlivých institucí poskytujících službu.

Kde to vyřídíte: 

Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace

Králova 1742, 666 01 Tišnov

Tel.:     549 410 301, 549 410 310, 549 410 312      

Email:  info@css.tisnov.cz

www.css.tisnov.cz

 
 
Dům s pečovatelskou službou městyse Lomnice
Školní 239, 679 23 Lomnice

Tel.:     549 450 106   

Email:  lomnice@volny.cz

www.lomnice.cz