Přírodní hřiště MŠ U Humpolky – pracoviště Květnická

 

Obsahem projektu je přeměna stávajících venkovních prostor školy tak, aby sloužily k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě, podporovaly u dětí pravidelný pobyt v přírodním prostředí a zdravý kontakt s přírodou.

Projekt zahrnuje výsadbu stromů a keřů, umístění nových herních prvků z přírodních materiálů, realizaci amfiteátru se špalkovým sezením jako letních výukových prostor, osazení trvalkových a bylinkových záhonů a dalších prvků, které budou sloužit výuce, výchově
a osvětě dětí v oblasti ekologie.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Celkové náklady projektu jsou předpokládány ve výši 1,78 mil. Kč, dotace činí 500 tis. Kč.