Přírodní památka Květnice a naučná stezka

Přírodní památka Květnice a naučná stezka

Vrchol tyčící se nad městem již svým názvem symbolizuje jedinečnost zdejšího přírodního bohatství. Roste zde 350 druhů vyšších rostlin,  z nichž 55 je zařazeno mezi ohrožené druhy, a žije zde 250 druhů motýlů, 31 druhů plžů a 46 druhů ptáků. V podzemních prostorách Květnice zimuje 12 druhů netopýrů a vrápenců. Květnice je také známou mineralogickou lokalitou s krásnými podzemními prostorami a bohatou krápníkovou výzdobou, jež však nejsou veřejnosti běžně přístupné. Díky tomuto bohatství byla Květnice právem zařazena do celorepublikového výběru evropsky významných lokalit soustavy „Natura 2000“.

S pozoruhodnostmi živé i neživé přírody a problematikou jejich ochrany seznamuje naučná stezka se 13 zastávkami, která byla na Květnici vybudována v roce 2002. Zavede návštěvníky také na místa s krásnými výhledy do okolní krajiny, až k okrajům Českomoravské vrchoviny. Naučná stezka navazuje na turistické značení.

Datum vytvoření: 22.6.2015 / Datum změny: 26.6.2015