Přispějte do významného výzkumu české společnosti

Vybrané domácnosti našeho města, ale i vybraných okolních obcí, budou přizvány k účasti na významném vědeckém výzkumu, který přinese dosud neznámé pohledy na život české společnosti. Výzkum Proměny české společnosti připravili odborníci z Akademie věd ČR a Masarykovy univerzity a bude v něm osloveno 10 000 náhodně vybraných domácností z celé ČR. Dotazování realizují vyškolení tazatelé společnosti STEM/MARK. Vybrané domácnosti v naší obci by měli navštívit v termínu 7.7. – 31.10. 2015.

Za rozhovor odměna

Účast v šetření bude spojená s finanční odměnou. Domácnost si za hodinu až dvě vyplňování dotazníků v jednom roce vydělá 500 – 1100 korun (v závislosti na typu domácnosti). Do výzkumu může navíc svými odpověďmi opakovaně přispět v následujících 4 letech. Výzkum je anonymní a pořádají ho renomované vědecké instituce. Poznatky budou sloužit českým i zahraničním vědcům a mohou být základem pro zlepšování sociální politiky. Nové šetření Proměny české společnosti přinese odpovědi na otázky jako např.:

• Co brání českým matkám vrátit se po rodičovské dovolené do zaměstnání a je možné jejich situaci nějak zlepšit?

• Jak dopadají ekonomické krize na životní úroveň domácností a koho zasáhnou nejvíce a na které skupiny obyvatel by se tak měla zaměřit sociální politika?

• Jak rychle se daří čerstvým absolventům najít zaměstnání a s jakými problémy se při tom potýkají?

• Potřebují se Češi stěhovat za prací a jak jim to usnadnit?

 

Předem děkujeme za případnou spolupráci s tazateli.

Datum vytvoření: 26.6.2015 / Datum změny: 26.6.2015