Příspěvek na bydlení

Co k tomu potřebujete: 

Na úřadě předložte:

  • žádost o příspěvek na bydlení,
  • průkaz totožnosti,
  • doklad o výši čtvrtletního příjmu,
  • doklad o výši nákladů na bydlení,
  • nájemní smlouvu, rodný list u dětí do 15 let
Kde to vyřídíte: 

Obraťte se na Úřad práce České republiky - krajskou pobočku, resp. kontaktní pracoviště dle místa vašeho trvalého pobytu.

Celý postup: