Příspěvek na mobilitu

Co k tomu potřebujete: 

Na úřadě je nutno předložit:

 

Občan se zdravotním postižením

  • formulář "Žádost o příspěvek na mobilitu" (formulář je k dispozici na příslušném úřadě)
  • průkaz totožnosti žadatele
  • průkaz ZTP, ZTP/P – pokud jste držitelem
  • průkaz zdravotního pojištění

 

Rodič nezaopatřeného dítěte

  • formulář "Žádost o příspěvek na mobilitu" (formulář je k dispozici na příslušném úřadě)
  • průkaz totožnosti rodiče
  • rodný list dítěte
  • průkaz ZTP, ZTP/P – pokud je držitelem
  • průkaz zdravotního pojištění
Kde to vyřídíte: 

S příslušnými sociálními pracovníky úřadu práce, oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením, v jehož spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt.