Příspěvek na péči

Co k tomu potřebujete: 

Na úřadě je nutno předložit:

  • formulář "Žádost o příspěvek na péči" včetně vyplněného formuláře "Oznámení o poskytovateli pomoci",
  • žadatelé z členských států Evropské unie předloží potvrzení o příslušnosti ke zdravotní pojišťovně.
Kde to vyřídíte: 

Se sociálními pracovníky úřadu práce, ale i se sociálními pracovníky místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt.

Celý postup: