Příspěvek na zvláštní pomůcku

Co k tomu potřebujete: 

Na úřadě je nutno předložit:

  • formulář "Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku" (formulář je k dispozici na příslušném úřadě)
  • průkaz totožnosti žadatele
  • průkaz ZTP, ZTP/P – pokud jste držitelem
  • rodný list dítěte
  • potvrzení o zdravotním stavu
  • doklad o výši čtvrtletních příjmů
  • prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech
  • doklad o přiznání invalidního nebo starobního důchodu
  • v případě stanovení výživného - prohlášení o stanovené vyživovací povinnosti a jejím plnění
Kde to vyřídíte: 

S příslušnými sociálními pracovníky úřadu práce, oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením, v jehož spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt.