Pro prodejce

 

Dle provozního řádu může na Tišnovských trzích prodávat každý, kdo přichází s nabídkou potravin vypěstovaných v našem regionu či blízkém okolí, biopotravin a potravin pro zdravý životní styl. Vítáni jsou také prodejci místních pochutin a řemeslných výrobků.

Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Za příležitostný příjem je v těchto případech považován mimo jiné prodej ovoce a zeleniny z vlastní zahrady, prodej nasbíraných léčivých bylin a lesních plodů, ale i produktů jako je mléko, maso, vejce či med.

Případné dotazy ohledně potřeby zaevidování do Evidence zemědělského podnikatele směřujte na Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad, tel. 549 439 734.

Zdanění těchto příjmů se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria nejsou striktní, každá nabídka je posuzována zvlášť. Na trzích ale není možné prodávat zboží, které se zaměřením trhů nesouvisí, jako např. běžná kosmetika, levný textil, galanterie apod. Prodejci biopotravin musí mít na stánku doklad o certifikaci, který potvrzuje kvalitu nabízeného zboží.

Pronájem stánku města činí 50 Kč/1 trh + poplatek za užívání veřejného prostranství. Je možno si přinést také vlastní stánek, stolek, vozík apod. V tomto případě se platí poplatek za využívané metry čtvereční – 30 Kč/m2/den v případě prodeje zemědělských produktů a 50 Kč/m2/den za ostatní výrobky. Pokud je pořádána trhová slavnost, přispívá každý prodejce 50 Kč na doprovodný kulturní program pořadateli akce (zpravidla Městské kulturní středisko Tišnov).

Zájemci o prodej na Tišnovských trzích se musí nejdříve zaregistrovat na Městském úřadě Tišnov, nám. Míru 111, přízemí budovy, Odbor správy majetku a komunálních služeb MěÚ Tišnov u paní Evy Zavřelové, tel.: 549 439 851, email: trhy@tisnov.cz.

Prodej na Tišnovských trzích se řídí Provozním řádem schválený Radou města Tišnova. K proč­tení i ke stažení ho najdete zde.

Prodej na Bleších trzích se řídí Provozním řádem schválený Radou města Tišnova. K proč­tení i ke stažení ho najdete zde.