Prodej pozemků v k.ú. Tišnov - Díly pod městem

Město Tišnov nabízí k prodeji pozemky v k.ú. Tišnov, a to parc.č. 2584/2 o výměře 13.926 m2, parc.č. 2584/3 o výměře 379 m2, parc.č. 2584/14 o výměře 6.830 m2 a parc.č. 2584/18 o výměře 1.308 m2. Pozemky se nachází v lokalitě Díly pod městem.

Prodej pozemků proběhne tzv. e-aukcí.

Minimální nabídková cena musí činit částku 560 Kč/m2 (dle znaleckého posudku). K vysoutěžené ceně bude přičtena platná sazba DPH.

Podmínky prodeje na https://www.tisnov.cz/zamer-prodat-pozemky-v-ku-tisnov-v-lokalite-dily-p...

Datum vytvoření: 19.8.2020 / Datum změny: 19.8.2020