Profesionalizace Městského úřadu v Tišnově

Projekt Profesionalizace Městského úřadu v Tišnově se zaměřuje na realizaci vzdělávacích programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů, dále na zavádění nových nástrojů na řízení lidských zdrojů ve veřejné správě a na zpracování Strategického plánu města Tišnova. Cílem projektu je prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců a moderních metod řízení dojít k vyšší efektivitě a profesionalizaci zaměstnanců Městského úřadu v Tišnově. Celkové náklady projektu jsou předpokládány do výše 3 830 000,- Kč  z čehož výše dotace činí 95%. Realizace je plánována v letech 2018-19.

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002911

Zdroj podpory: Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost