Program COVID – Nájemné spuštěn

Program COVID – Nájemné spuštěn

Speciální dotační program COVID – Nájemné připravilo MPO v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Určen je podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách.

Aktuálně:

  • Program je notifikován Evropskou komisí.
  • Žádosti je možné podávat od 26. června on-line prostřednictvím informačního systému zpřístupněného z webu www.mpo.cz.
  • Ověření identity žadatele bude probíhat prostřednictvím NIA – elektronické identity. Podrobnosti naleznete na www.eidentita.cz (manuál k elektronické identifikaci v příloze této tiskové zprávy).
  • Všechna potřebná potvrzení a formuláře budou pro žadatele připraveny v informačním systému.
  • Maximální výše podpory činí 10 milionů Kč pro žadatele.
  • Celková alokace činí 5 mld. Kč, která bude v případě potřeby navýšena pro pokrytí žádostí všech oprávněných žadatelů. 

Kdo a za jakých podmínek bude moci o podporu žádat naleznete na stránkách ministerstva

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/program-covid-najemne-spusten--mpo-zacalo-prijimat-zadosti-od-podnikatelu--255426/

Datum vytvoření: 26.6.2020 / Datum změny: 26.6.2020