Prohlášení o volbě druhého jména

Co k tomu potřebujete: 

Písemné prohlášení o zvolení jména, které obsahuje:

 

  • jméno(a), příjmení, datum narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména se prohlášení týká
  • místo narození osoby, jejíhož jména se prohlášení týká
  • jméno(a), příjmení, popřípadě rodná příjmení a datum narození fyzických osob činících prohlášení za nezletilce,
  • jméno, popřípadě jména, která si zvolí,
  • ověřený podpis prohlašovatelů; je-li prohlášení činěno osobně, ověření podpisů není třeba a matriční úřad na prohlášení poznamená, že bylo podepsáno před ním, nebo že byl podpis, popřípadě podpisy, uznány za vlastní,
  • případně souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o zvolení druhého jména.


K prohlášení se připojí

 

  • rodný list fyzické osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
  • popř. oddací list, případně doklad o registrovaném partnerství, je-li fyzická osoba v manželství, případně v registrovaném partnerství

 

Kde to vyřídíte: 

Městský úřad Tišnov
Odbor správních a vnitřních věcí - matrika
nám. Míru 346, Tišnov
přízemí budovy

úřední hodiny
pondělí a středa: 7,00 – 17,00 hod
pátek:7,00-12,00hod

Matrikářky:
Ing. Dagmar Dvořáková– tel.:549 439 774
dagmar.dvorakova@tisnov.cz, kancelář č. 115
Bc. Jitka Hamerníková – tel.:549 439 775
jitka.hamernikova@tisnov.cz, kancelář č. 117