Projekt Centrání místo služeb - (CMS - KIVS)

Ministerstvo vnitra ČR informuje o projektu s názvem Centrální místo Služeb-Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy

Obsah projektu: Centrální místo Služeb - Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy (CMS KIVS) je projektem, který redukuje přílišnou byrokracii ve vztahu občan/firma vs. veřejná správa. KIVS je navržena jako centralizovaná komunikační infrastruktura s Centrálním místem služeb, které je jediným místem výměny dat mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy a zároveň jediným místem propojení k veřejné síti internet a specifických neveřejných sítí např. sítí Evropské unie.

CMS bude tvořit geograficky redundantní komunikační infrastruktura zahrnující tři datová centra a krajské konektory propojené sítí velkokapacitních linek. Infrastruktura je budována dostatečně robustní, aby vyhovovala nejen současným požadavkům, ale i očekávanému nárůstu výměny dat a rozsahu služeb ve veřejné správě v příštích letech. Součástí projektu je i rozsáhlá aplikační platforma.

Nová koncepce KIVS významně posiluje koordinovanost jednotlivých složek veřejné správy v procesech využívání a rozvoje komunikační infrastruktury, což ve výsledku vede k efektivnějšímu vynakládání veřejných finančních prostředků.

Více informací najdete na: http://www.mvcr.cz/clanek/cms-kivs.aspx

Datum vytvoření: 11.12.2015 / Datum změny: 11.12.2015