Projekt Umenie bez hraníc

Hlavním cílem projektu Umenie bez hraníc je posílení přeshraniční spolupráce prostřednictvím rozvoje a výměny regionálních kulturních tradic a společenských aktivit. Projektem vznikne tradice prezentování společného přeshraničního folklóru dvou partnerských měst tj. města Sereď (Slovenská republika) a města Tišnova (Česká republika).

Uvedený cíl vychází ze zaměření Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika-Česká republika 2007-2013, Prioritní osa I. – Podpora socio-kultruního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce, konkrétně jde o cíl oblasti podpory 1.1. Kulturní rozvoj a zachování tradic.

 Specifické cíle projektu:  

  • zorganizování společné kulturně- společenské akce Umenie bez hraníc jako úvodní akce nové vzájemné kulturní tradice organizování společných akcí, 
  • zvýšení atraktivity a podpory vzájemné návštěvnosti obou měst jako i přilehlých regionů prostřednictvím prezentace kulturních a společenských aktivit,
  • obnova objektu amfiteátru v Seredi jako prostoru zprostředkující kulturní a společenské akce,
  • propagace vzájemného přeshraniční partnerství města Sereď a města Tišnov. 

Projekt přispívá k rozvoji společných aktivit města Sereď a města Tišnov v oblasti kulturních tradicí, turistického ruchu a přispěje velkou mírou ke zvýšení návštěvnosti obou regionů.

Součástí společných přeshraničních aktivit bude i zorganizování fotosoutěže, při které amatérští fotografové obou partnerských měst budou zachytávat záběry z obou partnerských měst na téma slovensko- českého partnerství a průniku kultur.

Tento projekt je spolufinancovaný Evropskou unií a to ve výšce 85%.

Celkové náklady projektu jsou: 210 525,90 euro.

Požadovaná výška FP z ERDF je: 178 947,01 euro

 

Začátek realizace projektu: leden 2014

Ukončení realizace projektu: říjen 2014

Kontaktní osoba: PhDr. Miriam Jedličková, manažerka projektu

Datum vytvoření: 10.3.2015 / Datum změny: 15.1.2021