Pronájem obecního bytu

Co k tomu potřebujete: 

Aktualizace 21. ledna 2021

 

Vyplnit Žádost o pronájem bytu v majetku města Tišnova - v příloze.

  • Byty z majetku města Tišnova jsou přednostně určeny pro žadatele s trvalým pobytem ve městě Tišnově.
  • Město Tišnov pronajímá byty ve svém vlastnictví na dobu určitou, délka nájmu je závislá na životní situaci a příjmech žadatele.
  • Žádost je oprávněn podat občan starší 18 let.
  • K podání žádosti slouží formulář Žádost o pronájem bytu z majetku města Tišnova, kde je nutné vyplnit požadovanou velikost bytu, na druhou stranu žádosti vypsat co nejpodrobněji důvody podání.
  • Lhůta pro vyřízení >> podaná žádost je projednána v Komisi bytové, která se schází každý kalendářní měsíc, žadatel po projednání obdrží rozhodnutí z Odboru správy majetku a komunálních služeb města Tišnova, přičemž přidělení bytu je závislé od počtu žadatelů a počtu uvolněných bytů.
  • Doba pro kladné vyřízení žádosti, tj. uzavření nájemní smlouvy k bytu, je v současné době zpravidla několik let.
Kde to vyřídíte: 

Žádost o pronájem bytu je možné podat písemně, na adresu město Tišnov, nám. Míru 111, Tišnov, osobně na podatelnu MěÚ Tišnov, v budově nám. Míru 346, Tišnov.

Také na Odbor správy majetku a komunálních služeb MěÚ Tišnov, v budově radnice, přízemí vlevo, kanc. 222, Kateřina Smetanová, referent byty, tel. 549 439 850, email katerina.smetanova@tisnov.cz.

 

 

Úřední hodiny >> naleznete ZDE

Celý postup: