Průkaz osoby se zdravotním postižením

Co k tomu potřebujete: 

Na úřadě je nutno předložit:

  • formulář "Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením" (formulář je k dispozici na příslušném úřadě)
  • průkaz totožnosti žadatele
  • rodný list dítěte
  • aktuální fotografii průkazového typu
Kde to vyřídíte: 

S příslušnými sociálními pracovníky úřadu práce, oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením, v jehož spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt.