První zasedání Rady města Tišnova v novém roce

Ve středu 12.ledna proběhlo první zasedání rady města Tišnova v roce 2022.Na programu bylo celkem dvaadvacet bodů, mezi nejzajímavější témata jednání patřilo:

  • schválení uzavření smlouvy s vlastníkem pozemku, který tímto povoluje jeho částečné dotčení při realizace veřejného osvětlení cyklostezky v Železném. Město Tišnov pro tento projekt připravilo žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje. Pokud bude žádost vyřízena kladně, proběhne realizace ještě v letošním roce.
     
  • vyhodnocení dotazníkového šetření týkajícího se nového systému svozu odpadů z rodinných domů (door to door), do kterého se zapojilo 392 domácností. Občané si budou moci sami vybrat velikost nádob na odpad (120 nebo 240l), pomocí kterých bude od dubna svážen papír a plast. 92 % domácností uvedlo, že pro umístění nových popelnic najde vhodné místo.
     
  • udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci Městskému kulturnímu středisku Tišnov v rámci programu Interreg V-A SK-CZ – projektu přeshraniční spolupráce mezi  Městským kulturním střediskem v Tišnově  a  Domem kultúry v Seredi. V případě, že bude dotace přidělena, budou v rámci projektu  v Tišnovském muzeu zřízeny řemeslné dílny (pekárenská, šicí + tkalcovská, výroba ručního papíru, mineralogická), které budou sloužit jako připomínky historie řemesel, ale také k obnovení a udržení tradičních postupů pojících se s těmito řemesly. Dílny využijí návštěvníci muzea z řad turistů, ale také školní výpravy, rodiny a zájmové skupiny.
Datum vytvoření: 12.1.2022 / Datum změny: 13.1.2022