Půlmilion pro Mikulčice už míří k potřebným

Starosta Jiří Dospíšil dnes navštívil Mikulčice a osobně vyjádřil sounáležitost s obyvateli postiženými tornádem.Společně se starostkou Mikulčic Marií Otáhalovou podepsal darovací smlouvu na půl milionu korun. Paní starostka vyjádřila upřímné poděkování všem Tišnovákům za jejich solidaritu v této těžké chvíli.

Datum vytvoření: 23.7.2021 / Datum změny: 23.7.2021