Pytlový sběr plastů - vyhodnocení roku 2019 a slevy na rok 2020

Pokud je Vaše domácnost zapojena do pytlového sběru plastů, pak Vás jistě bude zajímat tabulka s informací o množství odevzdaných pytlů s plasty a drobnými kovovými obaly za jednotlivé domácnosti v roce 2019. Tabulku najdete níže v příloze. Zkontrolujte si prosíme množství odevzdaných pytlů za vaši domácnost. Poslední svoz ze dne 31. prosince 2019 zde není zapsán, ale bude započten ke konci roku. V případě připomínek a dotazů se obracejte na Ing. Ondřeje Vrtěla, a to nejpozději do 17.12.2019, vždy v úřední dny (pondělí, středa, pátek) telefonicky (549 439 862), popř. e-mailem (ondrej.vrtel@tisnov.cz).

Datum vytvoření: 9.12.2019 / Datum změny: 10.12.2019